Hiển thị 1–40 của 400 kết quả

Giá: Liên hệ

 • Mức cân tối đa: 2 - 5 tấn
 • Mức cân tối thiểu: 20 - 40kg
 • Độ chia: 1 - 2 kg
 • Có 5 phiên bản tùy chọn

220V
380V
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Bẻ: ø6 - 10mm
 • Tốc độ: ø6 13 lần/phút, ø8 17 lần/phút
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 2 phiên bản

15.540.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Honda GX160
 • Có 1 phiên bản

40.990.000

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 9,8kN
 • Động cơ: Honda GX100
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 9,8kN
 • Động cơ: Robin EH09.2
 • Có 1 phiên bản

40.880.000

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 11,8-13,7kN
 • Động cơ: Honda GX120
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 12 bao/mẻ
 • Động cơ: Đầu nổ Diesel
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 3 bao/mẻ
 • Động cơ: Đầu nổ Diesel
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 6 bao/mẻ
 • Động cơ: Đầu nổ Diesel
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Tiêu chuẩn
Theo yêu cầu
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 9 bao/mẻ
 • Động cơ: Diesel/Ô tô
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

439.000456.000

 • Trọng tải: 1 tấn
 • Chiều dài xích: 1m, 2m
 • Số sợi xích: 1 sợi
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

491.000982.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Chiều dài xích: 1m, 2m
 • Số sợi xích: 1 sợi, 3 sợi
 • Có 4 phiên bản tiêu chuẩn

687.0001.231.000

 • Trọng tải: 3 tấn
 • Chiều dài xích: 1m, 2m
 • Số sợi xích: 1 sợi, 3 sợi, 4 sợi
 • Có 6 phiên bản tùy chọn

1.097.0001.478.000

 • Trọng tải: 4 tấn
 • Chiều dài xích: 1m, 2m
 • Số sợi xích: 2 sợi, 4 sợi
 • Có 4 phiên bản tiêu chuẩn
 

953.0001.710.000

 • Trọng tải: 5 tấn
 • Chiều dài xích: 1m, 2m
 • Số sợi xích: 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi
 • Có 8 phiên bản tùy chọn

7.403.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

7.618.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

Chạy điện
Chạy xăng
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 800/600kg
 • Tốc độ: 18/12/15m/phút
 • Có 2 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2000/1200kg
 • Tốc độ: 10/6/5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3000/1800kg
 • Tốc độ: 9/5/4,5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5000/2500kg
 • Tốc độ: 8,5/4,5/4m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 8000/4000kg
 • Tốc độ: 8/4/3,5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 800/600kg
 • Tốc độ: 18/12/15m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2000/1200kg
 • Tốc độ: 10/6/5m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3000/1800kg
 • Tốc độ: 9/5/4,5m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5000/2500kg
 • Tốc độ: 8,5/4,5/4m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 8000/4000kg
 • Tốc độ: 8/4/3,5m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 1,5 khối
 • Động cơ: Đầu nổ D30
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 1 khối
 • Động cơ: Đầu nổ D28
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 2 khối
 • Động cơ: Đầu nổ D35
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản

Đầu nổ D40
Động cơ oto
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 3 khối
 • Động cơ: Ô tô mới
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
1.630.0001.860.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 80kg/160kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 880 W
 • Có 2 phiên bản

220V-1,5kW
Không động cơ
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 250l
 • Động cơ: 220V - 1,5kW
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

12m
40m
3.680.0003.950.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 400kg/800kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300 W
 • Có 2 phiên bản

12m
40m
3.800.0004.060.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 480kg/960kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1600 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
1.980.0002.090.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 120kg/240kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 900 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.230.0002.460.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 160kg/320kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 970 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.460.0002.580.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 200kg/400kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1020 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.640.0002.830.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 240kg/480kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1200 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.850.0002.950.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 320kg/640kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300 W
 • Có 2 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo