Hiển thị 1–40 của 139 kết quả

7.403.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

7.618.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

Chạy điện
Chạy xăng
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 800/600kg
 • Tốc độ: 18/12/15m/phút
 • Có 2 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2000/1200kg
 • Tốc độ: 10/6/5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3000/1800kg
 • Tốc độ: 9/5/4,5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5000/2500kg
 • Tốc độ: 8,5/4,5/4m/phút
 • Có 3 phiên bản

Chạy dầu
Chạy điện
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 8000/4000kg
 • Tốc độ: 8/4/3,5m/phút
 • Có 3 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 800/600kg
 • Tốc độ: 18/12/15m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2000/1200kg
 • Tốc độ: 10/6/5m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3000/1800kg
 • Tốc độ: 9/5/4,5m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5000/2500kg
 • Tốc độ: 8,5/4,5/4m/phút
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 8000/4000kg
 • Tốc độ: 8/4/3,5m/phút
 • Có 1 phiên bản

12m
30m
1.630.0001.860.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 80kg/160kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 880 W
 • Có 2 phiên bản

12m
40m
3.680.0003.950.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 400kg/800kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300 W
 • Có 2 phiên bản

12m
40m
3.800.0004.060.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 480kg/960kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1600 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
1.980.0002.090.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 120kg/240kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 900 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.230.0002.460.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 160kg/320kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 970 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.460.0002.580.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 200kg/400kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1020 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.640.0002.830.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 240kg/480kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1200 W
 • Có 2 phiên bản

12m
30m
2.850.0002.950.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 320kg/640kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300 W
 • Có 2 phiên bản

5.920.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 260kg
 • Tốc độ: 35 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

6.380.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 400kg
 • Tốc độ: 30 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản

5.140.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 160kg
 • Tốc độ: 23 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

5.660.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 230kg
 • Tốc độ: 14 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

5.960.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 14 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản

7.280.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 500kg
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản

8.959.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 200kg
 • Tốc độ: 12 - 18 m/phút
 • Công suất: 600W
 • Có 1 phiên bản

GG300
GG300L
9.866.00011.227.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 12 - 18 m/phút
 • Công suất: 1150W
 • Có 2 phiên bản

GG500
GG500L
18.711.00019.845.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 500kg
 • Tốc độ: 18 - 25 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 2 phiên bản

15.876.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 37 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản

8.505.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 160kg
 • Tốc độ: 15 - 23 m/phút
 • Công suất: 1200W
 • Có 1 phiên bản

9.186.000

 • Thương hiệu: Kio Winch
 • Trọng tải: 230kg
 • Tốc độ: 9 - 14 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản

4.851.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2 tấn
 • Chiều cao: 300 - 2360mm
 • Độ vươn: 1700mm
 • Có 1 phiên bản

6.006.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3 tấn
 • Chiều cao: 200 - 2200mm
 • Độ vươn: 1645mm
 • Có 1 phiên bản

2.945.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 300kg
 • Chiều cao: 2600 - 300mm
 • Độ vươn: 700 - 1100m
 • Có 1 phiên bản

2.940.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 500kg
 • Chiều cao: 2200mm
 • Độ vươn: 1450mm
 • Có 1 phiên bản

5.092.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 1000kg
 • Chiều cao: 2260mm
 • Độ vươn: 1550mm
 • Có 1 phiên bản

4.746.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 800kg
 • Chiều cao: 2800mm
 • Độ vươn: 2800mm
 • Có 1 phiên bản

2 giằng
4 giằng
2.835.0003.119.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 500kg
 • Chiều cao: 2150mm
 • Độ vươn: 1650mm
 • Có 2 phiên bản

3.990.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 400kg
 • Trọng lượng: 9,4kg
 • D*R*C: 320x200x170mm
 • Có 1 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo