Hiển thị 1–40 của 125 kết quả

20.509.50026.950.000

 • Tải trọng: 2 tấn
 • Tốc độ: 1,7 - 6,6m/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 4 phiên bản tùy chọn

24.351.50030.016.000

 • Tải trọng: 3 tấn
 • Tốc độ: 1,65 - 5,6m/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 4 phiên bản tùy chọn

39.435.00042.673.500

 • Tải trọng: 5 tấn
 • Tốc độ: 2,8 - 1,4m/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 20m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

1.580.0001.800.000

 • Trọng tải: 80kg/160kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 880 W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

3.565.0003.820.000

 • Trọng tải: 400kg/800kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

3.680.0003.930.000

 • Trọng tải: 480kg/960kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1600W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

1.920.0002.025.000

 • Tải trọng 120kg/240kg (1m)
 • Tốc độ: 5 - 11 m/phút
 • Công suất: 900W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.150.0002.380.000

 • Trọng tải: 160kg/320kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 970W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.380.0002.500.000

 • Trọng tải: 200kg/400kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1020W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.550.0002.740.000

 • Trọng tải: 240kg/480kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1200W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.760.0002.860.000

 • Trọng tải: 320kg/640kg (1m)
 • Tốc độ: 4 - 11 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.730.000

 • Trọng tải: 260kg
 • Tốc độ: 40m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

6.180.000

 • Trọng tải: 400kg
 • Tốc độ: 30m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

MỚI
4.980.000

 • Trọng tải: 160kg
 • Tốc độ: 23m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn
 

MỚI
5.490.000

 • Trọng tải: 230kg
 • Tốc độ: 14 m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

5.780.000

 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 14 m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

8.250.000

 • Trọng tải: 200kg
 • Tốc độ: 12 - 18m/phút
 • Công suất: 600W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

MỚI
7.050.000

 • Trọng tải: 500kg
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 2000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn
 

9.100.0009.600.000

 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 12 - 18m/phút
 • Công suất: 1150W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

16.500.00017.800.000

 • Trọng tải: 500kg
 • Tốc độ: 18 - 25m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

14.700.000

 • Trọng tải: 300kg
 • Tốc độ: 37m/phút
 • Công suất: 1800W
 • Có1 phiên bản tùy chọn

7.900.000

 • Trọng tải: 160kg
 • Tốc độ: 15 - 23m/phút
 • Công suất: 1200W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

8.500.000

 • Trọng tải: 230kg
 • Tốc độ: 9 - 14m/phút
 • Công suất: 1300W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

4.200.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Chiều cao: 300 - 2360mm
 • Độ vươn: 1700mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

5.200.000

 • Trọng tải: 3 tấn
 • Chiều cao: 200 - 2200mm
 • Độ vươn: 1645mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Mới
2.250.000

 • Trọng tải: 300kg
 • Chiều cao: 2,6 - 3m
 • Độ vươn: 0,7 - 1,1m
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

2.450.000

 • Trọng tải: 500kg
 • Chiều cao: 2200mm
 • Độ vươn: 1450mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

4.550.000

 • Trọng tải: 1000kg
 • Chiều cao: 2260mm
 • Độ vươn: 1550mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

4.350.000

 • Trọng tải: 800kg
 • Chiều cao: 2800mm
 • Độ vươn: 2800mm
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.570.0002.830.000

 • Trọng tải: 500kg
 • Chiều cao: 2150mm
 • Độ vươn: 1650mm
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

3.050.000

 • Trọng tải: 400kg
 • Trọng lượng: 9,4kg
 • DxRxC: 320x200x170mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

4.250.000

 • Trọng tải: 600kg
 • Trọng lượng: 18,2kg
 • DxRxC: 370x230x210mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

5.450.000

 • Trọng tải: 1000kg
 • Trọng lượng: 30kg
 • DxRxC: 430x280x240mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

8.650.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Trọng lượng: 56,5kg
 • DxRxC: 520x300x310mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

10.700.000

 • Trọng tải: 3 tấn
 • Trọng lượng: 70,5kg
 • DxRxC: 600x300x310mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

21.400.000

 • Trọng tải: 5 tấn
 • Trọng lượng: 340kg
 • DxRxC: 730x400x480mm
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

37.950.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Tốc độ: 9 - 12m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

57.530.000

 • Trọng tải: 5 tấn
 • Tốc độ: 18 - 22m/phút
 • Công suất: 22000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo