Hiển thị tất cả 23 kết quả

220V
380V
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Bẻ: ø6 - 10mm
 • Tốc độ: ø6 13 lần/phút, ø8 17 lần/phút
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 2 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø4 - 16mm
 • Tốc độ: 2,5 - 3s/lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø4- 20mm
 • Tốc độ: 2,5 - 3s/lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø4 - 25mm
 • Tốc độ: 2 - 3s/lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

12.527.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø6 - 25mm
 • Tốc độ: 32 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

14.438.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø6 - 28mm
 • Tốc độ: 32 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

21.336.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Cắt: ø6 - 36mm
 • Tốc độ: 28 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Tốc độ đột: 30 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

220V
380V
17.115.00021.130.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Duỗi: ø4 - 12mm
 • Tốc độ: 25 - 35m/ phút
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 2 phiên bản

18.860.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Duỗi: ø6 - 40mm
 • Tốc độ: 62 - 80 vòng/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

220V-Loại thường
220V-Loại tốt
+2
5.948.0008.285.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 18mm
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 4 phiên bản

380V-Loại thường
380V-Loại tốt
7.560.0009.130.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 20mm
 • Điện áp: 380V
 • Có 2 phiên bản

12.842.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 28mm
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Ruilong
 • Uốn: ø6 - 15mm
 • Tốc độ: 28 lần/phút
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Ruilong
 • Uốn: ø6 - 20mm
 • Tốc độ: 28 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Ruilong
 • Uốn: ø6 - 25mm
 • Tốc độ: 25 lần/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Loại thường
Loại tốt
8.710.00010.890.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 28mm
 • Tốc độ:10 - 20 lấn/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 2 phiên bản

11.680.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 28mm
 • Tốc độ:10 - 20 lấn/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

11.340.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø4 - 22mm
 • Tốc độ uốn: 3 - 3,5s lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

17.325.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 25mm
 • Tốc độ uốn: 3 - 3,5s/lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

16.460.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 36mm
 • Tốc độ: 3 - 15 vòng/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

16.990.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Uốn: ø10 - 32mm
 • Bán kính vòng: >=150mm
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

22.827.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Uốn: ø18 - 36mm
 • Tốc độ uốn cong: 20vòng/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo