Hiển thị 1–40 của 56 kết quả

800.000950.000

 • Con lăn: 370mm/600mm
 • Đường kính: 100mm
 • Tay kéo: 1500mm
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

8.310.0008.590.000

 • Chiều dài: 600mm
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.150.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 400-500mm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

5.150.00018.650.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 400 - 500mm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

5.280.00011.110.000

 • Cắt sâu: 120mm
 • Lưỡi: Phi 350 - 400mm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.280.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 400 - 550mm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

5.280.00014.135.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 400 - 550mm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.200.00011.700.000

 • Cắt sâu: 80mm
 • Lưỡi: Phi 250 - 305mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

6.200.00020.200.000

 • Cắt sâu: 140mm
 • Lưỡi: Phi 305 – 407mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

5.200.000

 • Cắt sâu: 80mm
 • Lưỡi: Phi 250 – 305mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

6.200.000

 • Cắt sâu: 140mm
 • Lưỡi: Phi 305 – 407mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

7.500.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 356 – 508mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

7.500.00021.500.000

 • Cắt sâu: 180mm
 • Lưỡi: Phi 356 – 508mm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

20.680.000

 • Cắt sâu: 15mm
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 7,5kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 3,4kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 6,8kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 9,6kN
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 13,5kN
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

16.050.00018.550.000

 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Honda GX160
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.590.0005.950.000

 • Lực đầm: 13kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

5.800.0006.495.000

 • Lực đầm: 13kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

3.080.0009.130.000

 • Lực đầm: 10kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

3.300.0009.460.000

 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

4.350.00010.560.000

 • Lực đầm: 13,5kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

1.180.000

 • Đầu rung: 35mm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

1.499.000

 • Đầu rung: 35mm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1,3kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

1.210.0001.320.000

 • Đầu rung: 35mm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 0,65 - 0,8kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

1.490.0001.550.000

 • Đầu rung: 50mm
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

1.760.0001.830.000

 • Đầu rung: 70mm
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

1.320.0001.650.000

 • Đầu rung: 50mm
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

1.830.0001.980.000

 • Đầu rung: 70mm
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 3,4kN
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 4,9kN
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 6,8kN
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lực đầm: 9,6kN
 • Điện áp: 380v
 • Công suất: 3kW
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

1.550.0001.599.000

 • Lực đầm: 3,4kN
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

2.500.000

 • Thước dài: 1,2m
 • Thước rộng: 300mm
 • Tay cầm: 1,8mx3
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

2.550.000

 • Thước dài: 1,52m
 • Thước rộng: 8cmm
 • Tay kéo: 1,5m
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

4.100.0005.250.000

 • Thước dài: 2 - 4m
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 0,25kW
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

1.740.0001.760.000

 • Lực đầm: 6,8kN
 • Điện áp: 220V/380v
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo