Hiển thị tất cả 9 kết quả

Củ phát điện

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 3kW
 • Điện áp: 220V
 • Trọng lượng: 50kg
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 5kW
 • Điện áp: 220V
 • Trọng lượng: 85kg
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 7,5kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 107kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 10kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 117kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 12kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 128kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 15kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 160kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 20kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 180kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 24kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 200kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Công suất: 30kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Trọng lượng: 220kg
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo