Hiển thị tất cả 19 kết quả

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Honda
 • Động cơ: 9HP
 • Củ phát: 2,5 - 3kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Đề nổ
Quay tay
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Honda
 • Động cơ: 9HP
 • Củ phát: 3 - 3,5kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 2 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Hyundai
 • Động cơ: 6,5HP
 • Củ phát: 3kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Hyundai
 • Động cơ: 7HP
 • Củ phát: 3,2kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Hyundai
 • Động cơ: 13HP
 • Củ phát: 6kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Shineray
 • Động cơ: 7HP
 • Củ phát: 2,2kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

Đề nổ
Quay tay
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Shineray
 • Động cơ: 7,5HP
 • Củ phát: 3kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 2 phiên bản

Đề nổ
Quay tay
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Shineray
 • Động cơ: 13HP
 • Củ phát: 5,5kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 2 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Shineray
 • Động cơ: 18HP
 • Củ phát: 7,5kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

220V-Gió
220V-Gió-Đề
+1
13.551.00016.046.000

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D8
 • Củ phát: 3kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 3 phiên bản

220V-Gió
220V-Nước
19.732.00020.695.000

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D10
 • Củ phát: 5kW
 • Điện áp: 220V
 • Có 2 phiên bản

220V-Gió
220V-Nước
+2
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D12
 • Củ phát: 7,5kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 4 phiên bản

220V-Gió-Đề
220V-Nước
+2
21.830.00025.175.000

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D15
 • Củ phát: 7,5kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 4 phiên bản

220V-Gió-Đề
220V-Nước
+2
24.835.00027.443.000

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D20
 • Củ phát: 10kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 4 phiên bản

220V-12kW-Gió-Đề
220V-12kW-Nước
+6
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D24
 • Củ phát: 12kW/15kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 8 phiên bản

220V-Gió-Đề
220V-Nước
+2
32.241.000325.880.000

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D28
 • Củ phát: 20kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 4 phiên bản

220V-Gió-Đề
220V-Nước
+4
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D30
 • Củ phát: 24kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 6 phiên bản

220V-Nước-Đề
380V-Nước-Đề
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Động cơ: D40
 • Củ phát: 30kW
 • Điện áp: 220V/380V
 • Có 2 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Động cơ: Ô tô
 • Củ phát: 30kW
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo