Hiển thị tất cả 30 kết quả

15.540.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Honda GX160
 • Có 1 phiên bản

40.990.000

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 9,8kN
 • Động cơ: Honda GX100
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 9,8kN
 • Động cơ: Robin EH09.2
 • Có 1 phiên bản

40.880.000

 • Thương hiệu: Mikasa
 • Lực đầm: 11,8-13,7kN
 • Động cơ: Honda GX120
 • Có 1 phiên bản

220V
380V
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 3,4kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 2 phiên bản

220V
380V
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 6,8kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 9,6kN
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 13,5kN
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 1 phiên bản

GX160
Honda GX160
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Honda GX160/GX160
 • Có 2 phiên bản

GX160
Honda GX160
16.443.00016.783.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Honda GX160
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 2 phiên bản

5.723.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Lực đầm: 13kN
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 3kW
 • Có 1 phiên bản

220V
380V
5.670.0006.020.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Lực đầm: 13kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 2 phiên bản

5.900.0006.640.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Lực đầm: 13kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 2 phiên bản

Honda GX160
Hyundai HGE160
+1
3.240.0009.590.000

 • Thương hiệu: Vifuco
 • Lực đầm: 10kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản

Honda GX160
Hyundai HGE160
+1
3.470.0009.940.000

 • Thương hiệu: Vifuco
 • Lực đầm: 13kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản

Honda GX160
Hyundai HGE160
+1
4.570.00011.090.000

 • Thương hiệu: Vifuco
 • Lực đầm: 13,5kN
 • Động cơ: Hyundai/Honda
 • Công suất: 5,5HP
 • Có 3 phiên bản

1.338.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Đầu rung: 35mm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 1 phiên bản

1.701.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Đầu rung: 35mm
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1,3kW
 • Có 1 phiên bản

220V
380V
1.684.0001.758.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Đầu rung: 50mm
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản

220V
380V
1.996.0002.064.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Đầu rung: 70mm
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 2 phiên bản

220V
380V
1.758.0001.814.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 3,4kN
 • Động cơ: 220V/380V
 • Công suất: 0,75kW
 • Có 2 phiên bản

220V
380V
1.996.0002.064.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 4,9kN
 • Động cơ: 220V/380V
 • Công suất: 1,5kW
 • Có 2 phiên bản

220V
380V
2.438.0002.620.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 6,8kN
 • Điện áp: 220V/380V
 • Công suất: 2,2kW
 • Có 2 phiên bản

4.054.000

 • Thương hiệu: KUNDO
 • Lực đầm: 9,6kN
 • Điện áp: 380V
 • Công suất: 3kW
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Thước dài: 1,2m
 • Thước rộng: 30cm
 • Tay cầm: 1,8mx3
 • Có 1 phiên bản

2.420.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Thước dài: 1,52m
 • Thước rộng: 8cm
 • Tay cầm: 1,5m
 • Có 1 phiên bản

2m
3m
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: N/A
 • Thước dài: 2 - 4m
 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 0,25kW
 • Có 3 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Thước đầm: không có
 • Động cơ: GX35
 • Công suất: 1,2HP
 • Có 1 phiên bản

3.520.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Thước đầm: không có
 • Động cơ: GX35
 • Công suất: 1,6HP
 • Có 1 phiên bản

2m
3m
+1
4.650.0005.670.000

 • Thương hiệu: N/A
 • Thước dài: 2 - 4m
 • Động cơ: GX35
 • Công suất: 1,6HP
 • Có 3 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo