Hiển thị tất cả 7 kết quả

380V
Không động cơ
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 250l
 • Động cơ: 4kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

380V
Không động cơ
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 350l
 • Động cơ: 5,5kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

380V
Không động cơ
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 500l
 • Động cơ: 7,5kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 2 phiên bản

37kW-380V
D40-Nước-Đề
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 2000l
 • Động cơ: D40/37kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản

30kW-380V
D35-Nước-Đề
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 1500l
 • Động cơ: D35/30kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản

22kW-380V
D30-Gió-Đề
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 1000l
 • Động cơ: D30/22kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản

15kW-380V
D20-Gió-Đề
+1
Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: Lạc Hồng
 • Thể tích trộn: 500l
 • Động cơ: D20/15kW-380V
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Có 3 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo