Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần Máy xây dựng Lạc Hồng cần tuyển dụng gấp 2 vị...

Tuyển dụng nhân viên Kế toán tổng hợp

Do nhu cầu mở rộng hệ thống nhân sự, kinh doanh Công ty cổ phần...

Tuyển dụng Nhân viên vận hành máy CNC

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần...