Hiển thị tất cả 15 kết quả

Máy bơm

1.959.0003.489.000

 • Lưu lượng: 8 - 32m3/h
 • Cột áp: 22 - 35m
 • Công suất: 0,75 - 2,2kW
 • Có 4 phiên bản tùy chọn

1.059.0002.145.000

 • Lưu lượng: 4 - 90m3/h
 • Cột áp: 5 - 15m
 • Công suất: 0,37 - 2,2kW
 • Có 4 phiên bản tùy chọn

2.389.0003.135.000

 • Lưu lượng: 35 - 100m3/h
 • Cột áp: 15 - 5m
 • Công suất: 1,1 - 2,2kW
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

2.179.0002.555.000

 • Lưu lượng: 25 - 90m3/h
 • Cột áp: 15 - 5m
 • Công suất: 1,1 - 2,2kW
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 50 - 70m3/h
 • Cột áp: 4 - 6m
 • Công suất: 6HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 60 - 90m3/h
 • Cột áp: 4 - 6m
 • Công suất: 8HP
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 110 - 140m3/h
 • Cột áp: 5 - 7m
 • Công suất: 10HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 120 - 160m3/h
 • Cột áp: 5 - 7m
 • Công suất: 12HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 160 - 220m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 15HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 120 - 250m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 20HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 250 - 300m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 24HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 280 - 320m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 28HP
 • Có 2 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 300 - 360m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 30HP
 • Có 3 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 360 - 400m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 35HP
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Giá: Liên hệ

 • Lưu lượng: 400 - 450m3/h
 • Cột áp: 6 - 8m
 • Công suất: 40HP
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo