Hiển thị tất cả 10 kết quả

11.660.000

 • Trọng tải: 1 tấn
 • Tốc độ: 25m/phút
 • Công suất: 5500W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

21.130.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Tốc độ: 25m/phút
 • Công suất: 11000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

32.120.000

 • Trọng tải: 3 tấn
 • Tốc độ: 25m/phút
 • Công suất: 15000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

58.850.000

 • Trọng tải: 5 tấn
 • Tốc độ: 25m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

12.100.000

 • Trọng tải: 1 tấn
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 4000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

20.900.000

 • Trọng tải: 2 tấn
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 11000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

31.350.000

 • Trọng tải: 3 tấn
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 15000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

59.180.000

 • Trọng tải: 5 tấn
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

107.800.000

 • Trọng tải: 8 tấn
 • Tốc độ: 12m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

137.500.000

 • Trọng tải: 10 tấn
 • Tốc độ: 9m/phút
 • Công suất: 28000W
 • Có 1 phiên bản tùy chọn

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo