Hiển thị tất cả 12 kết quả

12.030.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 1 tấn
 • Tốc độ: 25 m/phút
 • Công suất: 5500W
 • Có 1 phiên bản

20.760.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2 tấn
 • Tốc độ: 25 m/phút
 • Công suất: 11000W
 • Có 1 phiên bản

33.750.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3 tấn
 • Tốc độ: 25 m/phút
 • Công suất: 15000W
 • Có 1 phiên bản

61.830.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5 tấn
 • Tốc độ: 25 m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản

12.480.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 1 tấn
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 4000W
 • Có 1 phiên bản

21.550.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2 tấn
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 11000W
 • Có 1 phiên bản

33.113.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 3 tấn
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 15000W
 • Có 1 phiên bản

30m
100m
24.680.00026.170.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 1500kg/3000kg
 • Tốc độ: 8/16 m/phút
 • Công suất: 45000W
 • Có 2 phiên bản

31.490.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 2500kg/5000kg
 • Tốc độ: 8/16 m/phút
 • Công suất: 7500W
 • Có 1 phiên bản

62.180.000

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 5 tấn
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 8 tấn
 • Tốc độ: 12 m/phút
 • Công suất: 18500W
 • Có 1 phiên bản

Giá: Liên hệ

 • Thương hiệu: KENBO
 • Trọng tải: 10 tấn
 • Tốc độ: 9 m/phút
 • Công suất: 28000W
 • Có 1 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo