Hiển thị tất cả 5 kết quả

Loại thường
Loại tốt
8.710.00010.890.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 28mm
 • Tốc độ:10 - 20 lấn/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 2 phiên bản

11.680.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 28mm
 • Tốc độ:10 - 20 lấn/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

11.340.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø4 - 22mm
 • Tốc độ uốn: 3 - 3,5s lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

17.325.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 25mm
 • Tốc độ uốn: 3 - 3,5s/lần
 • Điện áp: 220V
 • Có 1 phiên bản

16.460.000

 • Thương hiệu: Đông Phong
 • Uốn: ø6 - 36mm
 • Tốc độ: 3 - 15 vòng/phút
 • Điện áp: 380V
 • Có 1 phiên bản

Hotline 0947 636 122
Hotline 0968 591 772
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo